Wijzigen / annuleren

Bestelling wijzigen / annuleren

Wijzigen:
Het is mogelijk om een stortdatum te verzetten indien dit voor 10 uur de dag vóór levering doorgegeven wordt.

Annuleren:
Het is mogelijk om een stortdatum te annuleren indien dit voor 10 uur de dag vóór levering doorgegeven wordt. Na dit tijdstip wordt er € 120,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag storten wij terug op uw rekening.