Garantie

Zoals u mag verwachten, geeft Heidelberg Materials garantie op het door haar geleverde product. Voordat u de geleverde betonmortel gaat verwerken, moet u de afleveringsbon op juistheid controleren. Als er iets niet klopt ten opzichte van hetgeen u besteld heeft, neem dan direct contact op met de betoncentrale die het beton heeft geleverd. Overleg wat u moet doen met de betonmortel.

Het productieproces van betonmortel staat onder controle van de certificerende instelling Kiwa. Het geleverde product voldoet aan de NEN-EN 206 / NEN 8005 en Beoordelingsrichtlijn BRL 1801. Mebin is verplicht zelf kwaliteitscontrole uit te voeren op geleverde betonmortel.

Betonmortel voldoet aan het bouwstoffenbesluit.

De Heidelberg Materials-bedrijven zijn ISO gecertificeerd.