Storten

De betonmortel wordt op de bouwplaats aangevoerd met truckmixers of pompmixers. Vanuit de truckmixer wordt de betonmortel in de bekisting gebracht. U dient de betonmortel zelf te verwerken, zorg voor voldoende mensen.
Er zijn verschillende stortmethoden.

 • met een kruiwagen voor kleine hoeveelheden. Dit is echter zwaar werk en gaat niet al te snel (1 m³ is ongeveer 25-30 kruiwagens).

 • via de goot van de truckmixer. Dat gaat gemakkelijk en snel, maar kan alleen als de truckmixer dicht bij het stort kan komen (gootlengte maximaal 2,5 meter uit het hart)

 • met een pompmixer dit is de makkelijkste manier en ook voor moeilijk te bereiken plaatsen. De pompmixer is uitgerust met een giek en een slang met een totaal bereik van 30 - 40 meter. Dit gaat gemakkelijk en snel.
 • Bij gebruik van een pompmixer met slangen in de woning dient u muren en objecten rondom het bouwdeel af te schermen met folie, dit om vervuiling te voorkomen.

Hoe te storten?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontaal (vloeren) en verticaal (wanden) storten:

 • Funderingen kunnen het best gestort worden in lagen van 25 tot 30 cm vanuit een beginpunt in een rondgaande beweging. Zorg dat de betonmortel voldoende verdicht wordt met een trilnaald of met een porstaaf. Het is de bedoeling de ingesloten lucht uit de specie te halen. De trilnaald moet u om de halve meter in de betonmortel laten zakken. Met de porstaaf moet u om de 20 centimeter de betonmortel porren. Er verschijnen luchtbelletjes aan het oppervlak. Zodra deze luchtbelletjes verdwenen zijn, mag u ervan uitgaan dat de betonmortel voldoende is verdicht. Trek dan de trilnaald langzaam trillend uit de betonmortel. Te lang verdichten leidt tot ontmenging van de betonmortel.
   

 • Vloeren kunnen het beste in banen tussen hoogtegeleiders gestort worden. Stort de banen één voor één. Maak een gestorte baan eerst met een rei (rechte houten plank) vlak en op juiste hoogte voordat u de volgende baan stort. Zorg dat de betonmortel ook hier voldoende wordt verdicht met de trilnaald of een trilplaat. Trilplaten verdichten een groot oppervlak. Bij Mebin weet men meestal waar u deze kunt huren.
   

 • Wanden moeten laagsgewijs, met een gecontroleerde stortsnelheid, worden gestort. Dit voorkomt dat de druk op de bekisting te hoog oploopt. Bij (hoge) wanden kan het, vanwege inklinking, na enige tijd noodzakelijk zijn de hoeveelheid betonmortel aan te vullen.  
 
 • Bij gebruik van een pompmixer met slangen in de woning dient u muren en objecten rondom het bouwdeel af te schermen met folie, dit om vervuiling te voorkomen.
 • Indien er slangen gebruikt worden dienen deze na het storten gereinigd te worden (met water). U dient rekening te houden met een ruimte/plaats waar dit plaats kan vinden.