Nabehandelen

Afwerken en nabehandelen

Na het storten en verdichten van de betonmortel moet het betonoppervlak afgewerkt worden met een schuurbord en / of een plakspaan.

Vloeren waarop nog een afwerkvloer moet worden aangebracht, worden alleen gebezemd omdat een ruw oppervlak de beste aanhechting geeft.

Na het afwerken van het betonoppervlak kunt u beginnen met nabehandelen. Nabehandelen is nodig om de betonmortel te beschermen tegen een te snelle uitdroging. Te snelle uitdroging leidt tot een mindere betonkwaliteit, vooral van het betonoppervlak (stuivende vloer). Slecht nabehandelde betonconstructies vertonen uitdrogingsscheurtjes, zijn minder stofvrij en minder slijtvast.

Nabehandelen van beton kan op één van de volgende manieren

 • het betonoppervlak afdekken met plastic folie, zodat water niet kan verdampen

 • een curing compound (dit is een dampdichte vloeistof die voorkomt dat water uit het beton kan verdampen) op het beton spuiten

 • het beton gedurende enkele dagen nat houden door enkele keren op het volledige oppervlak water te vernevelen.

Benodigdheden voor het storten en afwerken van betonmortel

 • trilnaald/porstaaf

voor het verdichten van het beton

 • rei

rechte houten plank voor vlak afreien van het beton

 • hark, schop

voor het verplaatsen van betonmortel

 • hoogtebepaling

hulpmiddelen voor de bepaling van de storthoogte

 • schuurbord

voor het vlak en dichtschuren van het betonoppervlak

 • kruiwagen(s)

voor transport vanuit de truckmixer naar de stortplaats

 • waterslang

voor het nathouden van het beton en voor het schoonmaken van het gebruikte gereedschap

 • plastic folie of curing compound

voor het beschermen van beton tegen te snelle uitdroging

 


Bovenstaand vermeldde artikelen zijn verkrijgbaar / te huren bij verschillende bouwcentra.